در روز عيد قربان ؛ كه يكي از دو عيد بزرگ مسلمانان است و همه مسلمانان با هر گرايشي در سعيد بودن اين روز متفق القولند و به همين مناسبت جشن و شاد ماني برگزار مي كنند و بزرگترين اجتماع اسلامي در اين روز فرخنده در زادگاه آخرين سفير الهي در شهر مكه المكرمه بر پا مي شود خبر ناگوار حادثه تلخ " منا " كه به روايت منابع عربستان متجاوز از 700 تن جان باختند و به روايت منابع ايراني نزديك به 2000 نفر فوت شدند و تعداد زيادي زخمي شدند شيريني روز عيد قربان را به كام مسلمانان تلخ كرد .حادثه اي كه مشابه آن كمتر بوقوع پيوسته و همه را سوگوار نموده است .

     اگر چه علت اين حادثه در ها له اي از ابهام قرار دارد و مقامات عربستان در خواست كردند تا پايان يافتن تحقيقات و تشخيص علت ؛ از گمان زني خودداري شود وليكن در يك ارزيابي كلي مي توان سه احتمال را مورد مداقه قرار داد :

1-احتمال نخست اين كه ؛ دولت عربستان بطور برنامه ريزي شده اين حادثه را ايجاد كرد تا ضربه شستي به جمهوري اسلامي ايران نشان دهد و تعداد زياد كشته شده هاي ايراني كه بيشترين آمار كشته ها را در بين كشورها به خود اختصاص داده تا حدودي مويد اين نظر است و عكس العمل تندي كه از زمان وقوع حادثه ؛ جمهوري اسلامي ايران از خود بروز داده و همچنان ادامه دارد تا حدودي بيشتر اين احتمال را تقويت مي كند . هدف عربستان از اين ضربه شست در چند آيتم قابل بررسي است :

      الف- ابراز وجود و اظهار قدرت و نشان دهد كه درگيري هاي تهران با رياض در سوريه و عراق و يمن محدود نمي شود و جبهه درگيري را براي ضربه زدن به ايران گسترده كرد و در هر كجا ايرانيان يا وابستگان به آن ها را مشاهده كند ضربه مي زند .

    ب- به ايران بگويد اين تعداد از ايراني ها را مي تواند به قتل برساند و ايران كاري اساسي نمي تواند انجام بدهد .

     ج- به آمريكائي ها كه اين روزها روابطشان با ايران حسنه است بفهماند روي كشوري سرمايه گذاري مي كنند كه قدرت مانورش كم و در مقابل ؛ كشوري نظير عربستان را رها كردند كه مي تواند ايران را بايك حركت ؛ غافلگير كند و دمار از روزگار مردمش در بياورد.

     د-جمهوري اسلامي ايران را وادار كند تا از سفر حج صرفنظر كند و به صورت قهر و يا عدم امنيت از مردم كشورش بخواهد به حج نروند مشابه سال 1366 و به اين ترتيب از سفر زائرين شيعه ايراني جلوگيري كرده باشد.

2-احتمال دوم اين كه : ايران با يك حركت برنامه ريزي ؛ خواسته بود نيروهاي نظامي و امنيتي عربستان را غافلگير نمايد تا تعدادي اندك از زائرين مجروح يا ..... شوند و اين را بر ناتواني و ضعف مديريت مقامات عربستان معرفي كند و تحركاتي در عربستان و جهان اسلام و در سطح بين المللي بوجود آورد و مقدمه اي شود براي سرنگوني حكومت عربستان ؛ مشابه آنچه كه در تونس و مصر وساير كشورهاي عربي در سال هاي اخير تحت عنوان ناصحيح " بهار عربي " بوقوع پيوسته و از يك حادثه ؛ انفجاري رخ داده است به خصوص در اين ايام كه رابطه واشنگتن – رياض به گرمي سابق نيست و بر عكس ايران و آمريكا در حال نزديك شدن هستند و در آستانه تشكيل مجمع عمومي سازمان ملل و سفر مقامات جمهوري اسلامي به نيويورك بهتري فرصت است براي دستيابي به هدف فوق ؛ .و به اين ترتيب به رياض نشان دهد كه صحنه نبرد دو كشور در سوريه و عراق و يمن خلاصه نمي شود و ايران دامنه درگيري ها را به داخل خاك عربستان كشانده است . البته شايد ؛ ايران تصور نمي كرد با اين تعداد كشته از شهروندان ايراني روبرو مي شود . اگر احتمال فوق صحيح باشد و نقشه ايراني ها تماما و بدون اين همه تلفات از شهروندان ايراني اجرا مي شد فرصت خوبي بود تا به جهانيان و مسلمانان بفهماند كه عربستان در داخل با ضعف مديريت روبرو است حداقل مديريت حرمين و شريفين به يك نهاد ي نظير : سازمان همكاري هاي اسلامي بسپارد .

     3-احتمال سوم اين است كه : اين حادثه از طرف هيچكدام از دو طرف برنامه ريزي شده نبود و يك موضوع غير قابل پيش بيني بود كه دقايقي جلوتر هيچكس تصور نمي كرد كه ممكن است چنين حادثه اي بوقوع بپيوندد و از آنجائي كه اصولا ايراني ها در هر كاري شتابزده عمل مي كنند در اين وضعيت پيشامده هم با شتابزده گي به سوي قربانگاه رفتند و قرباني عجله كردن شدند و بيشترين تلفات را دادند . از اين رو بر روحانيون و مديران كاروان ها فرض است در سال هاي آينده به زائرين توصيه اكيد داشته باشند از شتابزدگي و تحركات خودسرانه خودداري كنند.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴ساعت 9:38  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 


 

      درآينده نزديك  ؛  انتخابات رياست جمهوري مصر برگذارمي شود واحتمالا تني چند از رجال سياسي اين كشوربزرگ آفريقائي –عربي نامزد انتخابات مي شوندوبه نظر مي رسد در بين نامزدها ژنرال "عبدالفتاح السيسي " وزير دفاع سابق مصر ازشانس بيشتر نسيت به ساير نامزدها براي ورود به كاخ رياست جمهوري برخورداراست .ازاين رو بر آن شدم تا چالش هاي پيش روي آقاي السيسي را مطرح نمايم .

    اززماني كه ژنرال "عبدالفتاح آلسيسي"وزير دفاع مصر برامواج اعتراضات مردمي عليه "محمدمرسي" رئيس جمهورمحبوس  وجمعيت "اخوان المسلمين"كه درخيابان هاي قاهره وساير شهرهاي اين كشور راه افتاده بودند سوارشد وبه حمايت از معترضين از عملكرد يكساله اخواني ها برآمد ومنجربه بركناري مرسي از قدرت وزنداني شدن او وجمعي از رهبران اخوان المسلمين گرديد برخي از صاحبنظران پيش بيني كرده بودند كه هدف نهائي وغائي اقاي السيسي كسب رياست جمهوري وجانشيني مرسي مخلوع مي باشد.اگرچه السيسي وهمكاران نظامي او اين پيش بيني را تائيد نمي كردند ودرپاره اي از مواقع بطورضمني تكذيب هم مي كردندويا ابهام گوئي از كنارش عبورمي كردند.

   روند حوادث در دوران بعد مرسي ؛ درجهتي حركت كرد كه قانون اساسي جديد با آراي شهروندان مصري به تصويب رسيد وجايگزين قانون اساسي دوران يكساله حاكميت اخواني ها گرديد وازاين تصويب به بعد موضوع نامزدي السيسي براي انتخابات رياست جمهوري آينده قوت گرفت وجدي شد تا جائي كه شوراي نظامي مصر؛ مقام نظامي السيسي را از ژنرالي به ارتشبدي ارتقاء داد ودر پي آن السيسي استعفايش را به آقاي"عدلي منصور" رئيس جمهورموقت داد تا راه براي نامزديش آماده شودوآنچه از شواهد برمي آيد در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است درماه مارس 2014 (اسفند1392 )برگذارشود آقاي السيسي موفق خواهدشد به كاخ رياست جمهوري راه پيداكندوبه اين ترتيب بعداز يك دوره كوتاه يكساله كه نظاميان مصري ازدايره قدرت اجرائي كشورفاصله داشتند مجددا به مركز دايره قدرت رجوع مي كنند ودوران حاكميت نظاميان وافسران كه ازابتداي دهه 1950 ميلادي با كودتاي "افسران آزاد"عليه ملك فاروق پادشاه مصر وخلع اوازقدرت شروع شدواوج آن در دوران مرحوم "جمال عبدالناصر"بود احياء شود.

   طبيعي است كه السيسي با جالش هائي در بعد داخلي وخارجي مواجه خواهد بودوبا شرايطي كه جمال عبدالناصر درقدرت قرار گرفته بود تفاوت هائي خواهدداشت واهم اين چالش ها را مي توان ازاكنون پيش بيني كرد:

  بعد داخلي :

مهمترين جالش درسياست داخلي كه السيسي با آن مواجه خواهد بود مخالفت يكپارچه اخواني ها با اوست كه از زمان خلع مرسي شروع شده وهمچنان ادامه دارد واز ناحيه كشورهائي منطقه نظير : تركيه وقطر وكشورهاي فرامنطقه اي نظير آمريكا حمايت مي شوند.

 اخواني ها ؛ معتقدند السيسي با كودتا وبا برنامه اي حساب شده وارد عرصه قدرت شد ودولت مرسي را سرنگون كرد تا خودش جايگزين شود وازاين رو مقابله با دولت كودتا وحمايت از دولت بزعم خودشان مشروع "محمد مرسي " را از وظايف اوليه ديني وسياسي خود قلمدادمي كنندوهيچ بعيد نيست با ظهور گروه هاي راديكال وتندروكه دست به عمليات انفجاري مي زنند جنبه نظامي- امنيتي پيدابكند

    ازديگرچالش هاي پيشروي رئيس جمهور آينده؛ وضعيت نابسامان اقتصادي است كه از سه سال قبل با شروع نا آرامي ها در اواخر رياست جمهوري حسني مبارك كليد خورد وهمچنان ادامه پيداكرد اگرچه تعدادي از كشورهاي عربي ثروتمند حاشيه خليج فارس نظير: عربستان –بحرين –امارات وكويت به خاطر ترس ازقدرت گيري اخواني ها در كشورهايشان به دولت موقت "عدلي منصور"كمك هاي مالي بلا عوض كردندوبخشي از جالش هاي اقتصادي مصر را پر نمودند وليكن از آنجائي كه يكي از مهمترين منابع درآمدي مصر ازطريق صنعت "توريسم"است وعلي الاصول توريست ها از سفر به كشورهاي بحران زده كه ضريب امنيت درحداقل است پرهيزمي كنند لذا درحال حاضر اين منبع وچشمه خشكيده ودرآمد ملي مصر دچار آسيب جدي شده است.

بعد خارجي

   دربعد خارجي ؛اگرچه آقاي السيسي از حمايت هاي اقتصادي وسياسي شيخ نشين هاي خليج فارس ودر راس آن ها  عربستان تا كنون استفاده كرده وهمانطوركه پيشتر اشاره شد اين حمايت ها به خاطروحشت امراي كشورهاي شيخ نشين از قدرت يافتن اخواني ها در كشورهايشان است .براين اساس نمي تواند يك حمايت استراتژيك باشد وهرگاه رياض وديگر پايتخت ها حوزه خليج فارس ؛ خيالشان از ناحيه اخواني ها به عنوان يك "تهديد"جمع شود ممكن است درجه حمايتشان را قاهره كاهش بدهند وحتي به نقطه صفر برسانند وهيچ بعيد نيست در مقابل قدرت گرفتن قاهره در منطقه مخالفت نمايند.

  دوكشورديگر منطقه كه يكي ازنظراقتصادي قوي است يعني "قطر" وديگري از جنبه ساسي ونظامي قدرتمند است كشور"تركيه "ازحاميان منطقه اي اخواني ها قلمدادمي شوند وبا السيسي مخالفند واحتمالا اين مخالفت ها تازماني كه سركوب اخواني ها در مصرادامه داشته باشد به قوت خودش باقي خواهدماند واختلاف قاره با آنكارا ومنامه ؛ مانورهاي مصررا در منطقه كاهش خواهد داد.

   قاهره به خاطر نزديكي با رياض ودريافت كمك هاي اقتصادي رياض به مصر؛ اين فرصت را پيدا نمي كند تا با تهران روابطش را حسنه كند واز سردي روابط كه از 35 سال قبل شده بكاهد ويخ ها في ما بين را ذوب نمايد واگر دو طرف علاقمند به برقراري روابط ديپلماتيك باشند به خاطر چالش هاي موجود بين تهران –رياض ؛عربستان اين اجازه را به قاهره نمي دهد وچنانچه مصر ضرورت برقراري روابط را ضروري تشخيص دهد وبخواهد پيشقدم شود مطمئنا حمايت رياض را از دست  خواهد داد وقاهره در شرايط نا مطمئن اقتصادي به اين ريسك تن نمي دهد.با توجه به اين كه در چندماهي كه از سقوط محمد مرسي مي گذرد همواره آهنگ تبليغات وخبر رساني ؛رسانه هاي دولتي  ايران وبرخي از مقامات تهران ؛ حمايت تلويحي از دولت مرسي مي باشد.

  آمريكا در چارچوپ "بهار عربي" وبزعم نگارنده "بهار آمريكائي "اخوان المسلمين را به عنوان بهترين گزينه جهت جايگزيني دولت ها تاريخ گذشته عربي منطقه انتخاب كرده بود وحمايت مي كرد وبا سقوط مرسي درمصر وغير قانوني شدن اخوان دراين كشور ؛وناكام ماندن تلاش هاي واشنگتن براي آزادي مرسي وديگر رهبران اخوان از زندان.  واشنگتن ؛ شديدا از السيسي ونظاميان مصر نگران وناراحت است وبه اين خاطر بخشي از كمك هايش را به مصر قطع كرد .درعين حال ؛ آمريكا سياست دوپهلو پيش گرفته تا روابطش با قاهره كاملا تيره وتار نشودوبه منافعش در مصر ومنطقه آسيب وارد نگردد ومنتظر است تا انتخابات آينده مصر انجام پذيرد ودر دوره رئيس جمهورآينده ؛ فصلي جديد در روابط برقرار كند.

   روسيه ازغيبت حضور فعال امريكا در دولت موقت عدلي منصور وقدرت يافتن نظاميان درمصر ؛ حسن استفاده را كرد وبعداز سال ها ؛ براي نخستين بار وزراي امورخارجه ودفاع را با هم روانه قاهره كرد تا با همتايان مصريشان ديدار ومذاكره داشته باشند وتفاهمنامه هائي به امضاء رسيد وبه اين خاطر مسكواز انتخاب السيسي حمايت مي كند وروابط قاهره-مسكو بهتر از آن خواهدشد كه در دوران انورسادات وحسني مبارك بوده است.

  درحوزه فلسطين ؛ به خاطر تقابلي كه السيسي با اخواني هاي مصر دارد ووجود مخرج مشترك بين "حماس "با اخوان مصر وروابط تنگا تنكي كه بين دوطرف در دوران مرسي وجود داشت . السيسي با عملكرد حماس موافق نيست وقطعا فضائي كه در دوران مرسي براي حماسي ها بوجود آمده تنكترخواهدشد و احتمال اين كه بين دولت خودگردان فلسطين وآقاي "محمودعباس"با قاهره قويتر بشود فراوان است.

  با توجه به درگيري هاي داخلي كه السيسي در بعد سياسي واقتصادي با آن روبرو خواهد  بود وهمچنين عدم برخورداري از حمايت همه كشورهاي منطقه وحمايت شكننده عربستان وديگر كشورهاي خليج فارس ؛ السيسي فرصت مناقشه جدي با اسرائيل را پيدا نخواهدكرد وازاين رو ؛ اسرائيل تا مدت ها احساس امنيت بيشتر خواهدنمود.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:27  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

 

     بالاخره بعداز مدت ها اما واگرها ؛ اجلاس ژنو2 در مورد سوريه  با حضوروزراي خارجه 40 كشور جهان اهم از كشورهائي كه با بحران سوريه ارتباط مستقيم دارند وكشورهاي دوردستي كه هيچ رابطه اي با اين بحران ندارند وهمچنين نمايندگاني از سازمان هاي بين المللي ومنطقه اي و...وغيبت كشور تاثير گذاري نظير ايران درشهر "مونترا"دركشوراروپائي  سوئيس تشكيل شدوفرصتي فراهم شد تا تعدادي ازحاضرين به ايراد سخنراني بپردازند سخنراني هائي تقريبا  از جنس : " نشستند وگفتند وبرخاستند" وبعداز يك روز سخنراني كه برخي ازسخنرانان ؛ اظهارات سخنران قبلي را نفي مي كرد به پايان رسيد.

    درنگاه كلي؛ اصل برگذاري چنين نشستي با همه كاستي ها واشكالاتي كه ازنظر ماهوي وصوري برآن مترتب است  حركتي بودكه وجودش بهتر از عدمش مي توان مورد ارزيابي قرار داد اگرچه با موفقيت هاي ملموس همراه نبود.بهرحال در اجلاسي كه همه نگاه ها به آن دوخته است فرصتي است كه موافق ومخالف به اظهار نظر وبيان ديدگاه ها بپردازد وبراي نفي اظهارات طرف مقابل ازاستدلالات منطقي يا غير منطقي بهره بگيرد ودراين راستا ودراين چارچوپ ؛ كاميابي دولت سوريه بيشتر از مخالفان داخلي ومنطقه اي وبين المللي  اين دولت مي توان برشمرد زيرا : موقعيتي فراهم شد تا نمايندگان دولت سوريه كه همواره از سوي دستگاه هاي پرنفوذ تبليغاتي غربي وعربي تحت پايكوت قرار دارند نظراتشان را بيان كنند وبه اطلاع جهانيان برسانند .

   درمجموع اجلاس ژنو2 با همه ناكامي ها ؛ دستاوردي هم داشت وآن نشست نمايندگان دولت سوريه با نمايندگان مخالفان در زير يك سقف در جلسه اي خصوصي وبا حضورآقاي "اخضر ابراهيمي"نماينده سازمان ملل واتحاديه عرب براي حل وفصل مناقشه سوريه بود به عبارتي سايه اي از مذاكرات سوري-سوري وتقريبا بدون حضورخارجي ها . هرچند دوطرف  بطور مستقيم با يكديگر سخني نگفتند وبا واسطه به رد وبدل نظرات پرداختند وليكن در همين حد هم ؛ يك گام بود . اگرچه آقاي ابراهيمي ابرازداشت از نظر موفقيت درحد " نيم گام"  بايد تلقي كرد.طبيعي است اگر نيم گام بطور صحيح برداشته شود بعداز مدتي تبديل به " گام "مي شود وبه آنجا  ختم مي شود كه دوستد اران پايان جنگ ودرگيري وبرقراري صلح وارامش در سوريه خواستار آن هستند.

   قرار گرفتن اولين دستور اين جلسه ؛ در محور امور انساني وارسال محموله هاي انسان دوستانه براي شهروندان تحت محاصره در شهر "حمص"وفرستادن مواد غذائي وداروئي ؛ مي تواند گامي مثبت تلقي كرد ومطمئنا اگر با درايت ومديريت سياستمدار كهنه كار الجزايري آقاي "اخضر ابراهيمي "به نتيجه قابل قبول دست پيداكند مي توان اميدواربود كه گام بعدي كه مذاكره پيرامون آزادي زندانيان وافراد ربوده شده است به نتايجي دست پيدا خواهد كردوفضا آماده مي شود براي گفتگوهاي بعدي در خصوص تسليحات.

    حتي اگر اين دور از مذاكرات با موفقيت همراه نباشد درهمين حد كه بعداز سه سال طلسم شكسته شد ونمايندگان دو طرف قبول كردند رودرروي يكديگر بنشينند  تجربه اي خواهد شد تا دو طرف در دفعات بعد كه زمان آن نامشخص است با مسئوليت بيشتر وارد سالن مذاكره بشوند.

 هم دولت سوريه وهم مخالفان مسلح سوري با دشمن مشتركي مواجه هستند كه اگر موفقيتي كسب كند به هيچكدام ازدوطرفي كه در جلسه خصوصي حضور داشتند رحم نمي كند وهمين موضوع مي تواند مسئوليت دولت سوريه ومخالفانش را كه درجلسه حضور پيداكردند را مضاعف نمايد.
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:10  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

  

     درانتخابات سه دوره قبل تركيه ؛ حزب اسلام گراي "عدالت وتوسعه"  موفق شد براي اولين بار اكثريت آراي راي دهندگان تركيه را بخودجلب كند وپيروز عرصه رقابت انتخاباتي بشود.يكي از عللي كه سبب شد تا اين حزب به چنين موفقيتي دست پيداكند وعده پيوستن به اتحاديه اروپا بود كه به يك آرزو براي سياستمداران تركيه تبديل شده بود ودولت هاي قبلي هرچه توان داشتند تا تركيه را وارد اين اتحاديه مسيحي اروپائي بكنند موفق نشده بودند.

    دولت عدالت وتوسعه در سال هاي نخستين ؛ دراختيارگرفتن قدرت در تركيه ؛ تلاش فراوان كرد تا به وعده اش مبني بر ورود به اتحاديه اروپا تحقق ببخشد. با همه  امتيازاتي كه به اتحاديه مزبوردادبا در بسته اتحاديه ومخالفت كشورهاي قدرتمند اتحاديه مواجه شد.

    سرخوردگي ونا كامي از ورود به اتحاديه اروپا انگيزه اي قوي شد تا دولتمردان عدالت وتوسعه به آمريكا نزديك شوند ومتقابلا كاخ سفيد ازاين فرصت وگرايش دولتمردان تركيه استفاده كرد وبا آغوش باز پذيراي آن ها شدوبتدريج تركيه به كارگزاري قوي براي اهداف واشنگتن درخاورميانه تبديل شد.

     دولتمردان عدالت وتوسعه برنامه ريزي كردند تا در سايه روابط نزديكي كه با آمريكا بر قراركردند درتوسعه اقتصادي تركيه بهره برداري نمايند كه جبران عدم ورود به اتحاديه اروپا بشود ومتقابلا آمريكا هم تشخيص داد تا با كمك به رشد اقصادي تركيه  ازاين كشور به عنوان يك عامل درمنطقه براي پيشبرد اهدافش استفاده نمايد.

    نياز متقابل تركيه وآمريكا در منطقه خاورميانه به يگديگرعامل برقراري روابط تنگاتنگ بين آنكارا وواشنگتن گرديدودرجاي خود سبب شد تا حزب عدالت وتوسعه در انتخابات هاي بعدي پيروزشود ورقباي چپ وراست خودرا شكست دهد.

     عملكرد نا صحيح جرج بوش در خاورميانه سبب انزواي بيش از پيش آمريكا شد با روي كار آمدن "باراك اوباما "استراتژي خاورميانه اي جنگ طلبانه واشنگتن تغيركرد ودولتمردان كاخ سفيدبا رويكردي جديد دست بكار شدند وتصميم گرفتند با شعار اغوا كننده "بهار عربي "دولت هاي فاسد كشورهاي عربي كه تاريخ انقضايشان به سر آمد را تغير دهند ونيروهاي جديد كه تا حدودي وجيه المله باشند را روي كارآورند تا به اين ترتيب منافع آمريكا دستخوش حملات نيروهاي تندرو وافراطي وضد آمريكائي قرار نگيرد.

     مردان عرصه سياست در دولت تركيه  با نيت خواني تيم اوباما وارد معادلات شدند وبه كاخ سفيد پيشنهاد كردند كه بهترين آلترناتيو در كشورهاي عربي كه قرار است حكومت هايشان تغير كند نظير : تونس –مصر-ليبي –سوريه و......اخوان المسلمين است .علت معرفي اخوان از ناحيه تركيه ؛  به خاطر مخرج مشتركي است كه بين حزب عدالت وتوسعه واخواني ها وجود دارد وآنكارا با اين پيشنهاد به واشنگتن چند هدف را پيگيري ميكرد :

 1- با اين پيشنهاد بيشتربه كانون تصميم گيري خاورميانه اي دستگاه ديپلماسي آمريكا نزديك مي شد.

2- به آمريكائي ها وانمود مي كرد كه خيرخواه آن ها است وواشنگتن را بدهكارخودمي كرد.

3-همفكران خودش را در كشورهاي عربي وشمال آفريقا به قدرت مي رساندواخواني ها را بدهكار خود مي كرد.

4-قدرت تركيه در منطقه خاورميانه وشمال آفريقا افزايش پيدا مي كردوآنكار تبديل به يك ابرقدرت بلا منازع منطقه مي گرديد.

     پرده اول سناريوي فوق با سقوط حكومت هاي تونس ومصر وروي كارآمدن اخواني ها مطابق دلخواه آمريكا وتركيه پيش رفت ودرليبي با موانعي روبروشد تا اين كه نوبت به سوريه رسيد.

     روزهاي اوليه كه بحران سوريه كليد خورده بود تصور واشنگتن وتركيه از سوريه اين بود كه در اين كشوربه سادگي تونس ومصر نيست وليكن تغير حكومت ودولت "بشاراسد" ناممكن نمي باشد.

    با طولاني شدن بحران سوريه وبروز علائم ناكامي وظهور تندروهاي افراطي وراديكال درسوريه وپيشروي آن ها در پاره اي از مناطق ودر پي آن ؛ احساس خطري كه مجموعه غرب وخصوصا واشنگتن ازتسلط تندروها بر مناطقي از سوريه كردند سبب شد تا حناي تركيه در نزد دولتمردان آمريكائي كمرنك شود واين ذهنيت را براي تيم اوباما فراهم كرد كه تركيه ازقدرت لازم براي تغير دولت درسوريه برخوردارنيست واظهارات مقامات حزب عدالت وتوسعه در تركيه به يك بلوف بيشتر نزديك است تا واقعيت وقدرت هائي ديگر در منطقه حضور فعال دارند كه مانع ازسقوط بشاراسد مي شوند وازاينجاست كه بتدريج نگاه آمريكا به تركيه تا حدودي دستخوش تغير شد ونگاه واشنگتن به تهران افزايش پيداكرد.

   حوادث اخير وموج دستگیری ها و بروز اعتراضات به دولت آقای "اردوغان "در تركيه که رهبری آن با شخصی است که مقیم آمریکا است وازآنجا رهبری می کند وطرفدارانش در داخل ترکیه اجرا می کنند  واصرار واشنگتن به حل مسئله هسته اي با تهران واحتمالا در پي آن ؛ نزديكي واشنگتن –تهران را دراين معادله بايد مورد ارزيابي قرار داد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 12:28  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

  

     بالاخره "آريل شارون "هشتاد وپنچ ساله بعداز هشت سال كما ودر بسر بردن در بي خبري از اطرافش ؛  براي هميشه ازاين دنيا رفت واز فردا روزي اسير خروارها خاك مي شود واگر روزوروزگاري تاريخ نويسان منصف بخواهنددر كمال بي طرفي ازاو ذكرنامي كنند قطع به يقين در فهرست اسامي جنايتكارترين افراد بشر ذكرخواهندكرد .

   اگرچه تاريخ اسرائيل مملواست از سياستمداران ونظامياني كه بي رحمانه فلسطيني ها را در شصت سال اخيركشتارنمودند وليكن درميان همه آن ها "آريل شارون"برجسته تر ويك سروگردن بلندترازسايرين است وشايد هم طرفدران اسرائيلي وغير اسرائيلي اواستدلال كنند كه عملكرد شارون عكس العمل طبيعي او در مقابل ستيزه جوئي هاي فلسطيني ها بود اما نبايد فراموش كرد كه عملكرد او فراتر از كاركرد يك انسان معمولي وبا شرفي ويك دولتمرد با وجدان  بود كه براي امنيت كشورش به مبارزه با ستيزه جويان خارجي برخاسته باشد .

   هيچ انسان منصف وبا شرفي جناياتي را كه او در طول عمر ش خصوصا در اردوگاه هاي فلسطيني "صبرا وشتيلا"درلبنان در حق زنان وكودكان وسالخوردگان فلسطيني در سال 1983 ودر زماني كه وزير جنگ رژيم صهيونيستي را بر عهده داشت  انجام داد را نمي تواند فراموش كند و نمي تواند در چارچوپ نبرد اوبا دشمنانش مورد ارزيابي قرار دهد.

    اگر آنچه كه او در اردوگاه هاي نام برده شده انجام داد يك چنايت جنگي ونسل كشي نيست پس چه است ؟ اين جنايات به حدي فجيع وغير انساني بود كه رژيم صهيونيستي مجبورشد اورا از مسئوليتش بردارد .

    هرآنچه كه ديگر دولتمردان اسرائيلي از زمان تاسيس اين كشورانجام دادند شارون به تنهائي نمونه اي ازآن ها را انجام داد واصولا تمام تحركات او تحريك آميزبود وسبب ايجاد فتنه اي جديد مي گرديدوبراي مثال او در سال هاي نخستين دهه 90 ميلادي كه وزير مسكن وشهرسازي بود شهرك سازي ها را در مناطق اشغالي وبر خلاف همه معاهدات بين المللي به اجراء درآورد ويا در سال 2000 در زماني كه پست وزارتخارجه را دراختيار داشت وارد مسجد الاقصي شد وخشم فلسطينيان را تعمدا بر انگيخت وانتفاضه دوم را راه انداخت.

   شارون در زمره نادر شخصيت هاي جهان است كه مرگ او نه تنها سبب تاثر وتكدرهيچ مسلماني وهيچ انسان آزاده وبا انصافي در جهان نخواهدشد بلكه سبب خوشحالي همگان خواهدبود. اگرچه او در هشت سال اخير همچون مجسمه اي بر روي تختي درازكش بودواگر او موقعيت دردناك خودش را درك نمي كرد وليكن وابستگان او ازاين وضع ملول وخسته وآزرده بودند ودرد و رنج مي كشيدند كه اين جرثومه جنايت به جه روزي افتاده كه قادر نيست يك بند انگشتش را تكان دهد.

حال سرنوشت نكبت بار شارون را مقايسه بفرمائيد با درگذشت "نلسون ماندلا"درماه گذشته ميلادي كه همه مردم جهان را متاثرساخت وبزرگترين مراسم يابود براي او برپاشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ساعت 10:15  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

    

     گروه " دولت اسلامی عراق وسرزمین شام" موسوم به گروه داعش که ازناحیه عربستان حمایت می شودوبرای مدتی سوریه را صحنه ترکتازی شدید قرار داده بود واین ترکتازی ها با موفقیت هائی برای داعش در یکسال اخیردر کشور بحران زده سوریه همراه بودسبب شد تا مخالفان داخلی مسلح دولت سوریه موسوم به "ارتش آزاد سوریه " وحامیان منطقه ای وفرامنطقه ای آن ها به وحشت بیفتند.

     اکنون داعش بخشی از نیروهایش را درعراق متمرکز کرد ودرچند روزگذشته موفق شد کنترل شهر سنی نشین "فلوجه "رادراستان الانبار دراختیاربگیرد.تمرکز اخیر داعش در عراق را با چند دیدگاه می توان مورد ارزیابی قرارداد:

1-با حساسیتی که مخالفان داخلی دولت سوریه نظیر ائتلاف مخالفان وارتش آزاد سوریه نسبت به اهداف وپیشروی های داعش پیداکردندوهمچنین این حساسیت به آمریکا واروپا وترکیه وقطر نیز منتقل شدسبب گردید که مقابله با داعش درسوریه هم از ناحیه  دولت سوریه وهم از طرف  مخالفان بشاراسد  افزایش یابد وگروه داعش در ماه های اخیربا ناکامی هائی روبروشدو.ازاین رو وبا مجموعه مخالفت هائی که با داعش در سوریه انجام می گیرد احتمالا داعش درحال تغیر جبهه است وبه این خاطرفعالیت هایش را درعراق افزایش داد.اگرچه ممکن است این تغیر جبهه موقتی باشد.

2- عربستان که از مذاکرات هسته ای تهران وواشنگتن بیمناک شده وخوف آن دارد که این مذاکرات ابعاد وسیعتری را در بر بگیرد ودرنهایت به ضررش تمام شود خواسته است با تقویت نیروهای داعش در عراق که نوعا از اهل تسنن می باشند وبا دولت شیعی نوری مالکی که مورد حمایت واشنکتن است مخالف می باشند هشداری به دولت باراک اوباما بدهدوحداقل به واشنگتن بفهماند که درمعادلات منطقه نباید ریاض را دست کم بگیردواگرعربستان را به کنار بگذارد منطقه نا آرامتر خواهدشدوبه این خاطر است که بلافاصله سناتور جمهوریخواه "مک کین " که از مخالفان سیاست های منطقه ای اوباما است وبا رهبران عربستان روابط نزدیک وتنگاتنگی دارد لب به اعتراض گشود وازاین که اوباما دستور خروج نیروهای آمریکائی از عراق را داد انتقاد تند کرد.

3-  در شرایط موجود که دولت نوری مالکی با اعتراضات مردم برخی از مناطق سنی نشین برخورد تند انجام داده وازسیاست ها سرکویکرانه استفاده کرده گروه داعش وعربستان درپی بهره برداری از وضعیت بوجودآمده برآمدندواهالی سنی نشین مناطق مختلف را تحریک کردند وبا همدستی برخی از سران عشایر زمینه تفوق داعش برارتش عراق را درفلوجه فراهم نمودند.

    با توجه به عوامل فوق وعوامل دیگر دولت نوری مالکی باید با درایت با بحران رخ داده برخورد نماید واز تحریک احساسات مردم سنی بپرهیزدزیرا کوچکترین بی توجهی به مطالبات بر حق مردمی می تواند برای دولت مالکی دردسرسازباشدودرعین حال به جای سرکوب اعتراضات مردمی باید به سرکوب افراد مسلح که در پی ناامنی درعراق وتوسعه آن به منطقه می باشند برآید.

   امریکائی ها اگر واقعا دراین مقطع ؛ آرامش را به نفع منافع خودشان تشخیص دادند واز تجربه ناموفق سوریه آموختند که نبایدبه بحران زائی کمک کنند وپی بردند که دیگر حنای "بهارعربی"که در اصل بهار آمریکائی است  ودر چند سال اخیر در راس دیپلماسی خاورمیانه ای واشنگتن قلمداد می شد رنگی ندارد باید به ریاض فشاروارد کنند تا از ناامن سازی منطقه دست بکشد.

 
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ساعت 2:42  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

    

      ناآرامی ها درسوریه با نقشه آمریکائی ها وتحت عنوان "بهارعربی"وبا شورش های اخوان المسلمین دشمن دیرینه  حاکمیت علویان وخانواده اسد درسوریه شروع شدوبتدریج با ورود وتحریک کشورهای عربستان وترکیه وقطروجدا شدن جمعی از افسران سوریه وتشکیل ارتش آزاد سوریه وملحق شدن عده ای از سیاسیون ورهبران قبائل این کشوربه مخالفان ؛ مخالفت با حکومت بشار اسد حالت جدی به خود گرفت وبی تدبیری حکومت سوریه در ابتدای درگیری ها هم بر شدت آن افزود و کشورهای مخالف اسد را تشویق کرد تا بیشتر ورود پیداکنند و موضعگیری  تعدادی ازکشورهای اروپائی نظیر فرانسه وانگلستان که با دعوت وتشویق کشورهای منطقه ای  وفرامنطقه نظیر آمریکا مخالف سوریه وارد مجموعه مخالفان بشاراسدشدند بر حجم مخالفت با حکومت بشاراسد افزوده شد و مخالفان اسد را تقویت نمود تا جائی که درمقاطعی حدود یک سال قبل ؛  حکومت اسد در لب پرتگاه سقوط قرار گرفته بود واتحادیه عرب تحت فشار ریاض وقطر حکم به اخراج سوریه از اتحادیه مزبوررادادوبراین اساس بسیاری از کارشناسان سیاسی احتمال سقوط را نزدیک پیش بینی می کردند.

    در وضعیت ذکرشده درفوق ؛ با ورود نیروهای القاعده به صحنه درگیری های سوریه که با حمایت عربستان همراه بود وپیشروی هائی که نیروهای وابسته به تندروها القاعده در صحنه نظامی بدست آوردند سبب نگرانی ارتش آزاد سوریه وحامیان داخلی آن ها وآمریکا وترکیه وقطروکشورهای اروپائی و....شد.

     قطر که ازمخالفان عربستان در مجموعه شورای همکاری خلیج فارس است ودر درگیری های سوریه به اتفاق ترکیه  از اخوان المسلمین این کشور حمایت می کرد وامید به روی کارآمدن اخوانی ها در سوریه بسته بودبا روی کار آمدن محمد مرسی واخوانی ها درمصربه پیروزی مخالفان اخوانی سوریه بیشتر دلگرم شد وازطرف دیگر ازتقویت القاعده سخت نگران شدواین نگرانی سبب شدبا احتیاط بیشتر دردرگیری ها مداخله نمایدسقوط اخوانی ها درمصربرنگرانی های قطر وترکیه وآمریکا درمورد سوریه بیفزود.

    اکنون ؛آمریکا که سرجنبان تحرکات سیاسی –نظامی علیه بشاراسد در سوریه بود به این واقعیت واقف شده که سقوط بشاراسد؛ ممکن است سبب گردد تا تندروهای القاعده قدرت را دردمشق تسخیرکنند ومعادلات منطقه را در هم امیزند وامنیت اسرائیل را به خطر بیاندازند وهدف ونقشه ای را که واشنگتن از راه اندازی بهار باصطلاح عربی دنبال می کرد وبا سقوط مرسی درمصر دچاربن بست شد را با شکست کامل وتهدید منافع آمریکا در منطقه مواجه سازند.

   با توجه مولفه فوق ؛قطر متوجه وخامت اوضاع درسوریه شد واحساس کرد که سقوط بشاراسد به سادگی امکان پذیرنیست وآمریکا هم در سقوط اسد به جدیت گذشته نیست ازاین رو" دوحه" پا پس گذاشته وبا آهنگی نرمتر تر گذشته درمورد سوریه سخن می گویدوتغیراتی که در حاکمیت قطر درماه های اخیر رخ دادبخشی ازآن درارتباط با موضوع فوق قابل ارزیابی است .

   عربستان که پیشروی نیروهای القاعده امیدواراست هنوز همچون گذشته بر سقوط بشاراسد پا می فشاردواز واشنگتن گله مند است که چرا پا پس گذاشته واز مخالفان بشاراسد حمایت نمی کندوآمریکا در پی آن است که با زبان نرم به مقامات عربستان بقبولاند که سال 2013 تمام شده وبرای سال 2014 باید نسخه جدید برای سوریه تجویزکردواگر عربستان نخواهد نسخه جدید را مطابق دلخواه واشنگتن بپیچد احتمالا آمریکا با نزدیک شدن بیشتربه تهران ؛ ریاض را متوجه عواقب سرپیچی از نیات واشنگتن خواهدکرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 8:25  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

    

     امروز یازدهم دی ماه مصادف است با اول ژانویه سال 2014 میلادی وفرارسیدن این سال را به همه  مسیحیان جهان وبه خصوص هموطنان مسیحی تبریک وتهنیت عرض می کنم .

     سال 2013 مانند هزاران سال دیگر در پی گردش روزها وهفته ها وماه ها به پایان رسید وسالی نو درتقویم میلادی آغازگردیدودرهمین جا مناسبت دارد که آرزو بکنیم واز خدا بخواهیم سال جدید سال پایان جنگ وخونریزی وکشتار وتخریب در سراسر جهان باشد. البته اگر صاحبان قدرت های بین المللی که منافعشان در راه اندازی جنگ های خونین در سطح جهان بین کشورهای کوچک است اجازه بدهند که به نظر می رسد با اوضاع فعلی جهان وچشم اندازی که مشاهده می شود؛ چنین اجازه ای را نمی دهند.بهرحال دعا کردن واز درگاه الهی آرزوی صلحی عادلانه وفراگیرطلب کردن ؛گامی است بزرگ حتی اگر در تحقق آن درکوتاه مدت شک داشته باشیم.

  دراینجا به مناسبت آغاز سال میلادی جدید می خواهم به یک نکته اشاره کنم وآن تفاوت های سال میلادی با سال شمسی است واین تفاوت را می توان این گونه بیان کرد :  سال میلادی یک تغیرسال وسال شمسی یک تحویل سال است .

   به عبارتی دیگر در سال میلادی محاسبات نجومی یا به کار گرفته نشده واگر بکارگرفته شده بسیار کم ودر سطح ابتدائی وپائین دست علمی است درحالیکه درتعین سال شمسی محاسبات دقیق علم نجوم بکار گرفته شده است وبه این خاطر است که در هرسال شمسی  ؛ ساعت تحویل سال با سال قبل وسال بعد فرق می کند مثلا دریک سال درساعت شش صبح ؛سال تحویل می شود ودر سال دیگر درساعت دوازده و....واین درحالی است که در سال میلادی براساس یک قرارداد درهرسال درآخرین ثاتیه ماه دسامبرسال قبل به پایان می رسد ودراولین ثانیه ماه ژانویه سال جدید آغاز می گردد.

     موضوع  فوق بیاتگریک واقعیت  است و این که: از دیر بازتوجهات علمی درایران ونزددانشمندان ایران حرف اول را می زده  ودر حالیکه این موضوع علمی مورد توجه تقویم نویسان سال میلادی قرارنگرفته است .

   تغیر فصل که در تقویم شمسی با تحویل سال انجام می پذیرد یعنی فصل سرمای زمستان جای خودش رافصل بهار می دهدرا باید دراین محاسبات نجومی مورد ارزیابی قراردادواین درحالی است که سال میلادی درزمستان به پایان می رسد ودرهمان فصل ؛  سال جدید شروع می شودومردم تغیرفصل را با تغیر سال ملاحظه نمی کنند.

  به هرحال ؛ اگرچه سال 2013 بارقه ای ازصلح عادلانه وفراگیردر جهان مشاهده نشده وجنگ افروزان وارباب صنایع جنگی همچنان برای کسب منافع مادی در شیپور جنگ های منطقه ای می دمیدندولیکن امید است درسال 2014 رهبران کشورهای کوچک به سرعقل بیایندوبازیجه قدرتمندان بین المللی قرارنگیرندواختلافات مرزی و...را با سر انگشت تدبیرحل نمایند. آمین

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 1:51  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

  

    اگرچه زمان کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه هنوز دقیقا مشخص نیست وهمچنین اعضای شرکت کننده بطور قطعی مشخص نشده اند واز برخی از کشورها ذکر نام می شود وحتی از گروه های معارض سوری که درحال جنگ با دولت این کشور هستند پاسخ قطعی دریافت  نشده است وموافقت های آن ها برای مشارکت در کنفرانس با شرایطی همراه است وتلاش های آقای اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل واتحادیه عرب برای حل بحران سوریه درراستای هرچه سریعتر برگزارشدن این کنفرانس تا کنون به نتیجه قطعی دست نیافته وموافقت صریح وقطعی مسکو برای برگزاری سریعتر وموافقت با اما واگر های آمریکائی ها با کامیابی برای برگذاری همراه نبوده است .

    دراین میان ؛آنچه که مورد توجه محافل سیاسی منطقه وبین المللی قرار گرفته مخالفت آمریکا وفرانسه با حضور ایران دراین کنفرانس است .شکی نیست که تهران رابطه ای صمیمانه ونزدیک با دمشق دارد واین روابط تنگا تنگ از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شروع شده ودر زمان جنگ ایران وعراق ادامه داشته ودر سال های بعداز جنگ مستحکم تر شد تا آنجا که سوریه پل ارتباطی بین جمهوری اسلامی ایران وحزب الله لبنان تلقی می شود واصولا یکی از اهداف غرب وارتجاع عرب از راه اندازی بحران در سوریه وسرنگونی حکومت بشار اسد دراین کشور؛ آسیب رساندن به قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد.

    درسه سالی که از شروع بحران در سوریه سپری می شود تهران همواره حمایت های خودرا از بشار اسد دریغ نداشته ویکی از حامیان بشار در قدرت ؛ تهران می باشد وحضور فعال ونظامی حزب الله در همکاری با ارتش سوریه در جنگ با مخالفان مسلح با صلاحدید جمهوری اسلامی ایران می باشد.ازاین رو در ارزیابی بسیاری از دیپلمات های منطقه وفرامنطقه ؛ تهران نقش تاثیر گذار بر تحولات سوریه دارد واین نقش از بسیاری از کشورهائی که به کنفرانس ژنو 2 دعوت شده اند بیشتر وشفاف تراست وحتی اگردرماه های اخیر موفقیت هائی در صحنه نظامی سوریه نصیب ارتش این کشورشده است بخش اعظم آن مرهون حمایت های تهران است .

با عنایت به مولفه های فوق ؛  سئوالات زیر مطرح می شود که آیا کنفرانس ژنو 2 بدون حضور ایران که این همه در تحولات سوریه تاثیر گذار است می تواند با موفقیت همراه باشد؟واصولا هدف از برگذاری چنین کنفرانسی درچنین سطحی در چه نهفته است ؟صرفا می خواهند به جهانیان اعلام کنند که کنفرانس برگذارشد والسلام ویا هدفی فراتر را تعقیب می کنند وآن عبور از بحران واستقرار صلحی پایدار در سوریه است؟واگر هدف واقعی ؛ حل بحران است آیا نباید همه طرف های درگیر ومخصوصا آن هائی که بیشتر از سایر کشورها در بحران سوریه درگیر هستنددرکنفرانس مشارکت نمایند؟

   واز طرف دیگر ؛ آیا دمشق حاضر است در کنفرانسی شرکت کند که صندلی بزرگترین حامی منطقه ایش خالی باشد؟ممکن است بطور مخفیانه به بشار اسد وعده داده شود اگر با صندلی خالی تهران در کنفرانس موافقت کند حکومت اورا تضمین می کنند وبا این وعده پای نمایندگان دمشق را به پای میز مذاکرات کنفرانس ژنو 2 درغیاب حضور ایران بکشانند .

    با توجه به نکات فوق ؛  دمشق به خوبی آگاه است که چنین وعده هایی برای ایجاد اختلاف بین دمشق وتهران است و دولت های که چنین وعده ای را می دهندچه  تضمینی برای اجرای وعده هایشان وجود دارد؟  واز طرف دیگر؛ اگر در چنین شرایط دمشق به کنفرانس برود به مفهموم بی اعتنائی به همه کمک هائی است که در چندسال اخیر تهران از بشاراسد بعمل آورده است.

   به نظر می رسد آقای اخضر ابراهیمی که در ماموریت خود رسالت حل مسالمت آمیز بحران را احساس می کند باید تلاش کند تا همه طرف های تاثیر گذار در کنفرانس مشارکت نمایند تا به تفاهمی اصولی ومنطقی دست پیدا کنندوهرچه سریعتر خونریزی ها در سوریه پایان داده شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ساعت 3:24  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

    

     روزپنچم دسامبر 2013 "نلسون ماندلا"رهبر مبارزات علیه آپارتایدو تبعیض نژادی درآفریقای جنوبی ورئیس جمهوراسبق این کشورچشم از جهان فروبست ودرپانزدهم دسامبر یعنی ده روز بعد درروستائی که متولد شده بود  به خاک سپرده شد ودراین ده روز مراسم های متعدد به یاد این شخصیت سیاسی در کشور زادگاهش برگذار شد وشخصیت های سیاسی ازروسای جمهور وپادشاهان ونخست وزیران از کشورهای جهان به آفریقای جنوبی سفرکردند تا تاثرات خود را بشکل حضوری به خانواده ماندلا ومقامات ومردم آفریقای جنوبی اعلام کنند.

    از جمله کشورهائی که مقاماتشان بطور فعال به آفریقای جنوبی سفر کردند آمریکا بود واز چهار رئیس جمهوراین کشور که زنده اند به غیر بوش پدر که به علت کهولت سن نتوانست شرکت کند سه رئیس جمهور دیگر درمراسم یادبود در آفریقای جنوبی شرکت نمودند واین در حالی است که همواره آمریکا به عنوان کشوری که درآن تبعیض نزادی حرف اول را می زد شناخته می شودوشخصیت های نظیر "مارتین لوترکینک "قربانی مبارزه با تبعیض نزادی شدندوهنوز هم رگه هائی از تبعیض نژادی در این کشور خود نمائی می کند.

    متاسفانه جمهوری اسلامی ایران بطور فعال در مراسم های یادبودی که در آفریقای جنوبی برگذارشدشرکت نکرد ودرسطح روسای جمهور حضور نداشت وازروسای جمهور قبلی غیر از مقام رهبری سایرروسای جمهور هر کدام به دلیلی به آفریقای جنوبی سفرنکردند.آقای هاشمی رفسنجانی احتمالا به خاطربالا بودن سن -آقای سید محمد خاتمی به خاطرممنوع الخروج بودن –آقای محمود احمدی نژادبه این خاطر که در حال حاضرجایگاهی درحاکمیت جمهوری اسلامی نداردوحجت الاسلام روحانی ظاهرا به علت مشغله زیاد .

   واین در حالی است که بعداز پیروزی انقلاب اسلامی واستقرار جمهور اسلامی ؛ دولت وقت ایران به خاطر حمایت اقتصادی از مبارزات ضد آپارتایدمردم سیاهپوست آفریقای جنوبی  ودرتنگنا قراردادن رژیم آپارتاید این کشور قاره سیاه   صادرات نفت را که در زمان رزیم گذشته به وفور به این کشور صادر می شد را قطع کردوهمچنین آقای ماندلا سفرهائی به تهران داشت وبا مقامات جمهوری اسلامی دیدار هائی داشت ودرمقابل روسای جمهور ایران در گذشته به آفریقای جنوبی سفر کرده بودند.

   روابط دو جانبه دیپلماسی از یک سووارتقاء جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از دیگر سو اقتضاء می کرد که تهران فعالانه تر درمراسم یادبود نلسون ماندلا درآفریقای جنوبی شرکت می کرد وبه سطح معاون رئیس جمهور بسنده نمی کرد.  

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ساعت 3:56  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  | 

مطالب قدیمی‌تر